PUIT-METALLTALAD

Ehitajale abiks

VESMONT MAJAKESKUS  

KATUSED

LAMEKATUS

Kalle on 10° ja väiksem

Lame katuse fermid-Temp0094
Lame katuse fermid-Temp0094

Lame katus
Lame katus

PS300_katuse solm-Temp0046
PS300_katuse solm-Temp0046

Lame katuse fermid-Temp0094
Lame katuse fermid-Temp0094

1/3

 Lamekatust saab teostada kolmel erineval viisil: raudbetooni abil, klassikaliste fermidega ja puit-metalltaladega. 

Majanduslikud näitajad

 Järjestame maksumuse järgi: 

1. Klassikaline puitferm

2.Katuslagi puit-metalltaladest

3.Raudetoon paneel/RB valu  

PÖÖNINGUGA  KATUS

1.5 korrust_Mahuline-Temp0090
1.5 korrust_Mahuline-Temp0090

1.5 korrust_Mahuline-Temp0090
1.5 korrust_Mahuline-Temp0090

1/1

Erilahendus , millles seina ja katuse konstruktsioonid  töötavad üheskoos.

Tehnilised näitajad:

Katuse elemendi kõrgus kuni395 mm, Laius 45 mm

U-väärtus 

300 mm U=0,11 W/m2K

370 mm U=0,09 W/m2K

395mm U=0,084 W/m2K

Sarikate paigalduse samm on 600mm. Soovi korral saab valmistada katuse paneelid, koos soojustusega. Sellisel juhul vaja paigaldada katuse tippu liimpuidust toetala

VIILKATUS  

U=0,09 W/m2K

Viilkatus pooninguga tuulekastita mahuline
Viilkatus pooninguga tuulekastita mahuline

Viilkatus pooninguga tuulekastita mahuline
Viilkatus pooninguga tuulekastita mahuline

1/1

Erilahendus, milles katuse ja põranda konstruktsioonid töötavad üheskoos.

 

Tehnilised näitajad:

Katuse elemendi kõrgus kuni 395mm,  Laius 45 mm

U-väärtus 

300 mm U=0,11 W/m2K

370 mm U=0,09 W/m2K

395mm U=0,084 W/m2K

Sarikate paigalduse samm on 600mm. Soojustust saab teostada   puistevillaga või soojustusplaatide abil tootmisprotsessi käigus.