top of page

OSB kasutamine

Soojustuse tuulutus on alati vajalik, sest sisemine aurutõke ei saa olla 100% tihe.  Võimalik kasutada kahte tüüpi tuulutamist: tuuluskanali kaudu ja alarõhuklapi abil. Peab tõdema, et tuulutuskanal on  effektiivsem, kui katusekalle on 5-10 kraadi. Väiksema kaldega alarõhuklapp on effektiivsem. Miks nii juhtub?  Väiksema kalde puhul õhuvool oluliselt pidurdub. Eriti talvel. Seega tekib oht, et niiskus hakkab mõjutama ehituskonstruktsioone. Pildil on näha, et OSB plaadis on tehtud mitmed tuulutusavad, mille kaudu niiskus kakkab liikuma alarõhuklapi poole.

Klaas/kivivilla kiht

Jäiga klaasvilla või kivivilla kiht on igati vajalik, sest selle kaudu hakkab väljuma õhk mis läbib kogu soojustuse kuhi. Alarõhu klapi abil toimib ka katusekatte  lisakinnitus . Klappide kogust arvutatakse välja vastavalt katusekatte tootja tingimustele.

PVC kate ja aluskate

Kaasaegsete materjalide kasutamine võimaldab projekteerida ja ehitada katuseid minimaalse kaldega. Tähtis jälgida, et soojustus oleks alati kuiv. 

Please reload

bottom of page